چراغ تاریکی
43 بازدید
ناشر: بقیه العتره
نقش: نویسنده
شابک: 964-9914-73-0
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تصویری روشن و ساده و کوتاه از سیره و اندیشه پیامبر برای انسان امروزی است. انسانی که در بازار پرهمهمه مکاتب و اندیشه‏ها به دنبال بهترین راه و کاملترین الگو عقل و منطق و احساس را راهنمای خود قرار می‏دهد. در این کتاب با تفسیر کلمات و سخنان و برخی از وجوه شخصیت پیامبر آموزش‏هایی ارائه شده برای بهتر شناختن آن حضرت و پیروی از او. به نظر نویسنده شخصیت و اندیشه پیامبر چراغی است که می‏تواند انسان معاصر را در «تاریکی‏ها» راهنمایی کند.