من ...، نور، بلور 14 رنگ ...
45 بازدید
ناشر: بقیه العتره
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتابچه به گفته مؤلف آن، داستان راه و چاه، تقلید و تلقین، عادت و استدلال و قدم اول از گام‏های زیادی است که قرار است ما را با مهدی فاطمه (عج) و قیام و حکومت او آشنا سازد. نویسنده از نقش شناخت و مسئولیت در زندگی بشر سخن گفته و با اشاره به ارتباط میان خداوند و دل آدمها، راه رسیدن به این ارتباط از طریق ولی خدا دانسته است. به همین دلیل نکاتی در ضرورت شناخت ولی خدا و امام معصوم بیان کرده و نتیجه گرفته معرفت خداوند جز در پرتو معرفت ولی و امام تحقق نمی‏یابد زیرا امام بهترین راهنما به سوی خداوند و تجلی اسماء و صفات اوست.